Trženje ali marketing se ukvarja z definiranjem in raziskovanjem ciljnih trgov ter uporabnikov in poskuša z njimi vzpostaviti dobičkonosni odnos. Je povezovanje proizvajalca, storitve ali izdelka z odjemalcem. Poznamo več vrst oglaševanja in eno od njih je tudi viralno oglaševanje, o katere se lahko podrobneje pozanimate na različnih spletnih straneh.

Viralno oglaševanje

Viralno oglaševanje je po definiciji tehnika trženja, ki za povečanje zanimanja za blagovno znamko, podjetje ali storitev uporablja socialna omrežja. Preko socialnih omrežij ustvari viralno širjenje sporočil, ki poteka podobno kot širjenje virusov. Sporočila se širijo od ust do ust in se razširijo kot epidemija po svetovnem spletu. Podjetja tako poskušajo izkoristiti mrežne učinke interneta, kar je zelo priročno, ko poskušajo z informacijo hitro doseči veliko uporabnikov. Viralno oglaševanje kot svoja orodja uporablja komunikacijo od ust do ust, elektronsko komunikacijo ter internetni marketing. Prvo orodje pomeni, da se sporočila prenaša z osebno komunikacijo, ko sporočevalec sprejemniku pove določeno informacijo.

Drugo orodje pomeni, da komunikacija poteka elektronsko in tukaj se šteje vsaka pozitivna, nevtralna ali negativna informacija o proizvajalcu, izdelku ali storitvi. Kar je objavljeno na internetu se nikoli več ne more izbrisati in zato je vsaka informacija vedno na voljo velikem številu ljudi in ustanov. Tretje orodje pa je internetni marketing, ki deluje po principu izgradnje in kasnejšega vzdrževanja razmerij z uporabniki spletnih dejavnosti, saj tako lažje izmenjujejo ideje, storitev in izdelke, s tem pa izpolnjujejo tako cilje kupce kot proizvajalcev.

Viralno oglaševanje pa ima tudi svoje slabosti. Akcije, ki ga viralno oglaševanje izvede, so pogosto neuspešne, saj obstaja tveganje, da se sporočilo zazna kot spam ali nezaželena pošta, s tem pa zgreši tistega, ki mu je sporočilo namenjeno. Ciljanje na ciljne skupine je omejeno, saj lahko podjetje le promovira svojo znamko, ne more pa vplivati na to, kdo bo sporočilo videl in povedal naprej, tako se lahko zgodi, da se določen produkt poveže s skupinami, ki vržejo slab glas na podjetje.