Verjetno je vsem že počasi dobro znan 3D print. Gre za zadevo, ki ni več tako zelo nova, pač pa že kar nekaj let podjetjem omogoča, da na trgu hitreje izdelujejo nove izdelke. 3D print omogoča hitrejše in veliko bolj enostavno prototipiranje, kar je seveda dobro, ker lahko to za podjetja pomeni precejšnje zmanjšanje stroškov, ki je bilo pred leti zelo veliko na tem področju. Pred leti so podjetja plačevala ogromne zneske denarja za to, da so lahko izdelala nek prototip, danes pa je to postalo čisto drugače. Danes je na trgu precej več enostavnih možnosti, ki lahko privedejo do tega, da se izdela nek prototip.

3d print

Prototipi so seveda nekaj, kar podjetjem omogoča, da svoje ideje zlijejo v realnost, da jih preizkusijo in da vidijo ali v dejanskem svetu delujejo. V kolikor hitro prototipiranje s pomočjo 3D print ne zadošča imajo podjetja še vedno druge možnosti, da izdelajo svoje prototipe, toda vseeno je pomembno dejstvo to, da je 3D print hiter, poceni in pa relativno enostaven. Relativno enostavno je izdelati nek prototip, ki je narejen tako, da je dovolj dober, da nam omogoči preizkusiti našo idejo.

Za prototipe ni potrebno, da so lepi na izgled, važno je le, da so funkcionalni oz. da izpolnjujejo svoj zastavljeni cilj. Seveda je 3D print pomenil pravo revolucijo na tem področju in je precej stvari spremenil, toda vseeno je še vedno potrebno imeti dobre ideje, ki nam jih 3D print nato samo pomaga zliti iz naše glave bi lahko rekli. 3D print nam pomaga, da se torej hitro obrnemo v podjetju, da hitro sprejemamo odločitve in to je vsekakor pozitivno. Pomembno je, da je podjetje hitro prilagodljivo, da se hitro spreminja in da ima vedno dovolj moči, da se usmeri tja, kjer se kažejo dobre poslovne priložnosti.